Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

72 vármegye

BLOG

Lika véráztatta földje

   Az a több mint 70 várrom, mely Lika-Korbava vármegyében van, mind Magyarország történetéről mesél, én viszont helyszűke miatt sajnos nem tudom bemutatni mindet, csak egy részét.

   Térképemen a Gacska és a Lika folyók mezejét lehet látni, mely mint látható sűrűn volt a délről jövő hódítás véres útvonala. A vármegye keleti határán fekvő Pljesivica-hegységet a XVI. században az „Ördögi kert” névvel is illették. A török hódítások alatt fontos szerepet játszott, mint természetes akadály. Délről a Velebit-hegység, északról a Kis-Kapela által határolt mezőket belső láncolatok választanak el egymástól. Ilyenek például az itt látható Gacskamező (400-450 m), és a Likamező (450-500 m). Ezeket a mezőket olyan kisebb-nagyobb folyók öntözik, melyek hosszabb folyás után eltűnnek, és a föld alatt folytatva útjukat, valahol a tengerbe ömlenek. Ezek a Lika és a Gacska. Mindkettő délkeletről északnyugat felé folyik, és nagyjából 20 kilométerre a tengertől eltűnik a szemünk elől. 1971-ben a Lika folyón épített gáttal létesítették a mesterséges Kruscsica-tavat. A gát megépítése előtt a Lika gyakran okozott árvizet, valamint lényeges volt mindig is a víznyelők bejáratának tisztítása, és átjárhatóan tartása. A Gacska Horvátország legtisztább folyója. Otocsánnál két ágra oszlik, de mindkét ága víznyelőben végzi. A tengerparton egyetlenegy jelentősebb folyó torkolata sem található.

   A törökök Boszniából törtek fel északnak fosztogatni. A vezérük Hadum Jakub pasa a boszniai szandzsák-bég feldúlta még Stájerország egyes területeit is 8000 könnyűlovassal. 1493. szeptember 9-én hazafelé tartott, amikor Derencsényi Imre horvát bán serege, mely 10-13 ezer főből állt, Udbina közelében az útját állta. A véres csatában azonban a bán seregét teljesen megsemmisítették, és Derencsényi elesett, vele együtt a horvát nemesség színe-java. A törökök mindössze ezer embert vesztettek. Ezután már semmi nem állt terjeszkedésük útjába. 1527-re kihasználva a mohácsi csata utáni zűrzavart, és a horvát nemesség megosztottságát, teljesen megszállták Lika területét a Gacskamező, Zengg és Brinye kivételével. 1530-ban a török Brinyét is felégette, de a várat elfoglalni sem akkor, sem később nem tudta. A környező vidék azonban teljesen elnéptelenedett, lakói biztonságosabb helyre menekültek. Az őslakos horvát lakosság gyakorlatilag teljesen eltűnt, és a helyükre pravoszláv hitű szerbek települtek, akik ennek fejében kiváltságokat kaptak. Közvetve ennek volt köszönhető, hogy 1991-ben a rácok, az addigra kialakult etnikai túlsúlyra hivatkozva, megszállták a jelentős részét. 1995. augusztus 4-én hajnalban azonban megindult a horvátok nagy „Vihar” fedőnevű hadművelete. Az Una folyónál találkoztak a keletről előrenyomuló boszniai erőkkel, bekerítve ezzel a rácokat, akik a rác polgári lakossággal együtt menekültek a maradék jugoszláv területekre. Az éveken át tartó harcok és ágyúzás következtében Vukovár után Goszpics lett a honvédő háború leginkább lerombolt városa.

   A terület érdekessége még, hogy Smiljanban született a világ egyik legnevezetesebb tudósa, Nikola Tesla. A falu templomát, ahol apja szolgált plébánosként, alaposan felújították, szülőháza pedig múzeum.

Szólj hozzá!