Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Europa Nova

A föld azé, aki teleszüli

   Tudom kissé groteszk a mondat, de nagy igazság rejtőzik mögötte. Élő példákat lehet hozni a történelemből, hiszen így hódították el tőlünk az oláhok Erdélyt, vagy a rácok a Délvidéket. Igaz ők ugyanezen apropóból vesztették el Koszovót. De említhetek egy közelmúltban történt ilyen fajta hódítást a Krímből. Ami a legszörnyűbb, hogy hiába volt évszázadokig egy adott ország része, hiába utal az épített örökség minden egyes köve az eredeti tulajdonosra, ha az etnikai hódítás mindezt elsöpri. Azonban most itt a lehetőség az események visszafordítására! Akármilyen furcsa, de a kor embere nem fogja fel, hogy épp olyan dolgok történnek vele, amik évtizedek múltán benne lesznek a történelemkönyvekben. Pedig ezek azok lesznek. Természetesen, ha lesz elég merszünk, hogy meglépjük. Székelyföld egyre komolyabb autonómia törekvései mellett nem sokáig mehet el a nyugati történelemformáló közvélemény. Tudatosítani kéne bennük, hogy ez (most még!) nem egy irredenta törekvés, hanem egy nép önrendelkezési jogának a tiszteletben tartása. Amennyiben sikerül kiharcolni az autonóm státuszt, megindulhat a visszahódítás. A Nagy-Magyar-alföld mindig is komoly potenciállal rendelkezett. A teljesen kipusztított terület a török hódoltság után hamar szárnyra kapott. 1787-ben Csongrád vármegye lakossága még csak 65 ezer fő volt, 1910-re 326 ezerre nőtt. Úgy, hogy folyamatos kirajzások mentek a Délvidék felé. Békés vármegye 68 ezres lakossága az alig több mint 100 év alatt 300 ezerre nőtt. A teljes Duna-Tisza közének népessége az alig több mint 900 ezerről 4 millió fölé kúszott. Ahogyan azt már egy másik tanulmányban ecseteltem a román népesség a kivándorlásnak köszönhetően nagymértékű fogyásnak indult. Amennyiben Magyarországról Székelyföld megfelelő támogatást kap, mind gazdasági, mind etnikai szempontból, akkor pár éven belül borulnak az etnikai arányok, és az lehet, ami az első világháború előtt lezajlott, csak fordított előjellel. Ha az autonómia létrejön, akkor a Székelyföldön megtermelt vagyon nagy része a területen marad. Magyarország rendelkezik akkora erőforrással, hogy beruházásokat tudna végrehajtani a teljesen kihasználatlan területen. Akár gyárak telepítése se lehetne elképzelhetetlen, ahol csak magyar munkaerőt alkalmaznának. Mivel Magyarországra települt nyugat-európai cégeknél is elvárás az idegen nyelv ismerete, így ez nem ellenkezne semmilyen EU-s normával sem. Mivel az ott élők nagy része magyar állampolgár, így Magyarországról is nyugodtan települhetnének olyanok, akik Szabolcsban, vagy Borsodban nem tudnak munkát találni. Több százezer emberről van szó, akiknek a segítségével visszahódíthatjuk az ezeréves határokat. Vagy legalábbis egy részét, dehát kezdetnek az sem rossz.

Szólj hozzá!