Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Europa Nova

Magyaroszág Europa novában

Úgy látom „Europa nova” megalkotásával sikerült elérnem amit akartam. Élénk érdeklődést váltott ki, és remélem, hogy elgondolkozásra is inspiráltam a látogatókat. Arra gondoltam, hogy meg kéne vizsgálni részleteiben, hogyan is fog kinézni Európa pár év múlva. Szándékosan nem írtam sehová, hogy mikorra gondolom az általam előrevetített határok kialakítását, amivel lehet, hogy hibát követtem el. Nem gondolom ugyanis, hogy például 2050-re fog így kinézni, mert ha ilyet állítanék, az ellenkezne a nézeteimmel. Sajnos nem szeretem a hatásvadász kijelentéseket, hanem szeretek mindig a realitások talaján maradni, még akkor is amikor egy ilyen „mi lenne, ha…” játékot játszunk. Nézetem szerint valamelyik határmódosulás pár éven belül, valamelyik kicsit később fog lezajlani, de lényeges, hogy mindegyik a közeli jövőben, és szerintem ténylegesen be fog következni.

Nézzük is meg ezeket, és hatásaikat is. Kezdjük a minket leginkább érintővel, a Kárpát-medencével. Térképem az általam előrevetített határmódosulásokat mutatja. Így a magyar-székely-horvát egyesülés állama 221.965 km2-re fog nőni. Ezzel az Új-Európa 50 államából a 12. legnagyobb területű országa lesz. Közel 20,7 milliós lakossága pedig a 11. ebben a sorban. Csak összehasonlításképpen: Magyarország napjainkban területileg 19., népesség szempontjából 17. Az új egyesülést azért neveztem el a Szent Korona országának, mert szerintem ez lehet az összekapcsoló erő, és mivel több államalkotó nemzet is van, nem lehet egyiküket sem kiemelni vezető néppé. Ha megvizsgáljuk a nemzetiségi viszonyokat, a 2011-es népszámlálások szerint, akkor láthatjuk, hogy a magyarság aránya az új államban mindössze 51%, de ha úgy vesszük, hogy az egyesülés négy nemzet között jött létre, és államalkotó nemzetnek tekintjük a magyar, a horvát, a ruszin és a bosnyák népet is, akkor láthatjuk, hogy ezek a nemzetek aránya már 86%! Magyarországon a magyarok aránya több mint 77%, a ruszinoké pedig 8%. Székelyföldön a magyarok aránya 72%. Horvátországban 63% horvát, és 25% bosnyák. A legjelentősebb kisebbség a szerbeké. Րk másfél milliónyian vannak. A cigányok ki tudja mennyien. Én 400 ezerre teszem a számukat. A románok 260 ezren, a német több mint 100 ezren. A többi nemzetiség esetében már csak szórványról beszélhetünk. Ezek az arányok azonban már az egyesülés pillanatától változni kezdenének. Kárpátaljáról az ukránok már a függetlenség kikiáltásakor elkezdenének kivándorolni. Csak a ruszinok maradnának. Az egyesüléskor pedig magyarok települnének be, és az ukránok kivonulása felgyorsulna. Az újonnan létrejövő határmente is fejlődésnek indulna. Uzsok közelében létrejönne a régóta vágyott közös magyar-lengyel határ. Ez a térség erőteljes fejlődését vonná maga után. Székelyföld jelenlegi 180 ezres románsága rohamos fogyásnak indulna. 2002 és 2012 között 20 ezerrel csökkent a románság száma, úgy, hogy Székelyföld Románia része volt. Ez a szám az autonómia, majd az önállóság, végül a Magyarországgal történő egyesülés után hatványozottan nőne. A magyarság be-, illetve visszavándorlása pedig sosem látott méreteket öltene. Székelyföld teljesen kiaknázatlan kincsei végre felszínre tudnának kerülni. A Vajdaság mindig is Magyarország éléstára volt. Innen is nagyfokú kivándorlás kezdődne, hiszen a szláv lakosság nagy része a jugoszláv-háború idején lett ide telepítve. Viszont nagyon sok magyart elüldöztek, akik visszavágynak szülőföldjükre. Mindezek fényében tehát újragondolva a korábban felsorolt nemzetiségi adatokat már nem is olyan vészes a helyzet.

Szólj hozzá!