Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Trianon nélkül

Észak-Magyarország városainak etnikai viszonyai Trianon nélkül

   Mint azt már korábban említettem, Trianon nélkül városaink arca teljesen más képet mutatott volna. Ez igaz a méretre, de különösképpen az etnikai összetételre. Eredetileg egy tanulmányban akartam kielemezni az összes jelentős várost, de az túlságosan terjedelmes lett volna, a hozzá készült térkép pedig átláthatatlan. Ezért a már korábban alkalmazott régiós felosztás szerint mutatom be a Magyarország különböző tájegységein található városokat. Jelentős városnak továbbra is a 20.000 fő fölötti lakosságszámmal rendelkezőket, és a vármegyeszékhelyeket tekintem. Az sem változott, hogy a négy nagy századfordulós népszámlálás, és az általam megalkotott képlet segítségével szerkesztettem a térképet, és írtam a következő sorokat. Az etnikai változásokat 1910-hez képest mutatom be.

   Tehát lássuk Észak-Magyarországot, és az ott található négy régiót. Kezdjük a „legmagyarabbal”, ami a Vasvidék, vagyis a Közép-Felvidék. Ami tisztán látszik az az, hogy a fontosabb városokban a magyarság van döntő többségben. Dél-Nógrádban és Borsodban még ettől is komolyabb a helyzet, ugyanis az itteni városokban a magyarok aránya közelít a 100%-hoz, jelentős kisebbségről nem is beszélhetünk. Kassán és Rimaszombaton van az első jelentősebb tót etnikum, de mindkét városban az össznépesség mindössze 6%-át teszik ki. A magyarok aránya Kassán 92%, Rimaszombaton 91%. Kassa kivételével ezekben a városokban már korábban is ez volt a helyzet, és az évek során csak az összlakosság nőtt, az etnikai állapotokban nem állt be jelentős változás. Kassa egykor jelentős németsége még a századfordulón is megmaradt, de később már jelentősen csökkent. Ahogy az egykor többségi tót elem is, így jött létre a fentebb vázolt arány. Ettől északabbra már kicsit vegyesebb a kép. Szepes vármegyében Korompán (10%) és Lőcsén (5%) is találunk egy nagyobb német elemet. A tótok aránya a fennmaradó négy településen 20% körül mozog. Losonc 18%, Korompa 24%, Lőcse 19% és Besztercebánya 21%. A régióban egyébként a sok bevándorlóval felduzzasztott vasipari Korompa magyar lakossága a legkevesebb, de még ez is 65%. 6.000-ről közel 30.000-re növekedett lakosságában az összes etnikum száma nőtt, csak változó arányban. A többi városban lényegesen jobb a helyzet. Losonc 79%, Besztercebánya 75% és Lőcse 73%. Losonc arányai nagyjából mindig ilyenek voltak, Besztercebánya és Lőcse esetében azonban nemzetiségek cseréje zajlott le. Ezért van az, hogy az összlakosságuk is kisebb mértékben nőtt.

   A folytatásban az ország legészakibb szeglete jön. Észak-Felvidéken már nem ennyire tiszta a kép. Itt már jelentősebb tót etnikum található, de amint látszik a nagyvárosokban nem tudtak döntő többséget szerezni, illetve megtartani, hiszen a kiinduló helyzet az volt, hogy mindenhol a tótok voltak többségben. Volt ahol döntő többségben is. A magyarok abszolút többségbe csak Trencsénben (54%), és relatív többségbe is csak Zsolnán (47%) kerültek. Természetesen mindkét helyen jelentős tót kisebbséggel. Ezek aránya 38 illetve 40%. Abszolút többségben csak két városban vannak a tótok, de jellemzően ez is két kisváros. Turócszentmártonban (56%) illetve Liptószentmiklóson (54%). A magyarokhoz hasonlóan azonban ez sem veretes különbség. Turócszentmártonban a magyarok aránya 38%, Liptószentmiklóson 42%. Relatív többség szintén két városban van, Rózsahegyen (49%) és Alsókubinban (48%). A magyarok aránya Alsókubinban (42%) nem sokkal marad el a tótokétól, de Rózsahegyen már más a helyzet. Korompához hasonlóan ez is egy felduzzasztott város, és itt már találunk jelentős számban németek (19%) is, így a magyarok aránya (26%) jóval alacsonyabb. A textilipari város 12 ezerről lett 33 ezres, és az összes etnikum száma a többszörösére nőtt. Jelentős arányban vannak még németek Zsolnán (12%) is. Máshol 4-6% között mozog az arányuk. Az említetteken kívül jelentős kisebbségként Rózsahegyen találunk még csehek (5%), és Alsókubinban lengyeleket (4%).

   Kelet-Felvidéken már megint más a helyzet. Beregszász és Sátoraljaújhely pár száz fős kisebbségével szerintem felesleges foglalkozni, és Ungváron (83%) sincs veszélyben a magyar hegemónia. Csak ruszinokat (6%) és németeket (5%) találunk kicsit nagyobb számban. Munkács is közel döntő többségben magyar (79%), de furcsa módon itt a német (16%) a második legnagyobb etnikum, a ruszinok (6%) előtt. Eperjesen pedig a tótok (17%) jönnek a magyarok (80%) után. Csak itt volt nagy változás 1910-hez képest. A többi település nagyjából változatlan összetételben vészelte át az évszázadot. Eperjesen a magyarok csak 1910-re kerülnek többségbe, amit aztán idáig fejlesztenek. Mind a tótok, mind a németek száma jelentősen csökkent a magyarok többszöröződése mellett.

   Végül elemezzük a Nyugat-Felvidéket, melynek elsősorban a keleti felén találjuk a döntően magyar városokat. Ipolyság (98%) és Érsekújvár (97%) esetében nincs miről beszélni, ahogy a szinte teljes lakosságcserén áteső Aranyosmarótnál (93%) sincs. Nyitránál a tótok száma némileg csökkent, míg a magyaroké több mint duplája lett, így alakult ki a 84%-os döntő többség. Pozsony kiemelt jelentőséggel bír országos szempontból így nem csoda, hogy a magyarok száma a többszörösére nőtt. Az egykori német többség veszít a számából így 2010-ben már csak 16%-on áll. A tótok számának minimális növekedése pedig arra elég, hogy a lakosság 10%-át tegyék ki. Csehek és horvátok is találhatók a városban, de arányuk nem éri el az 1%-ot. Összességében a magyarok 73%-kal abszolút többségben vannak. Nagyszombaton már jóval jelentősebb a németek csökkenése, így arányuk is mindössze 5%. A tótok száma itt is csak kevéssel nőtt, így az egykor tót többségű városban kisebbségbe kerültek (35%). A magyarok aránya itt a legkisebb (59%), de így is megvan az abszolút többség. Köszönhetően annak, hogy számuk többszöröse az 1910-esnek.

Szólj hozzá!