Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Trianon nélkül

Magyarország régiói IV. (Alföld)

   Az ország szíve, és egyben az éléskamrája is. Északnyugati részébe találjuk a Pilist, a Gödöllői-dombságot és a Mátrát, de ezen kívül tökéletesen sík vidék. Ez a nagy terület mindössze két régióra oszlik.

Duna-Tisza köze

   Ez a hosszan elnyúló terület mindössze két vármegyéből tevődik össze, de 23.531 km2. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye a legnagyobb az országban, és Budapest miatt a legjelentősebb is, de ehhez képest kevés igazi ipari centrummal rendelkezik. Budapesten és környékén, kevés kivétellel, minden iparág képviselteti magát. Értelmetlen lenne felsorolni. Viszont ezen kívül csak Vác, Kecskemét és Kalocsa rendelkezik olyan ipari létesítményekkel, ami nem kizárólag a mezőgazdaságra épül. Nagy konzervgyárat találunk viszont Nagykőrösön, és kiemelendő a pilisi szénbányászat. Bács-Bodrog vármegye szintén a mezőgazdaságról szól. Ebből Baján a gépgyártás, Szabadkán a vegyipar, Zentán a könnyűipar, Kúlán a cukorgyár, valamint több sörgyár különíthető el. A Tisza mentén az ártéri erdők hasznosítására jelentős faipar alakult ki. A vármegye legkiemelkedőbb ipari centruma azonban Újvidék, a dunai átkelőhelye miatt is. Itt található vegy- és gépipari létesítmények is. Kőolajfinomítója az alföldi olaj feldolgozására települt. A vármegyében Magyarkanizsán termelnek ki kőolajat.

Tiszamente

   Ez a régió viszont 7 vármegyét foglal magába, ami a legtöbb, de így is csak a második legnagyobb. 25.945 km2. A régió teljes területén a mezőgazdaság dominál, így a kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó településeket külön ki sem emelem. A bányászat a mátrai szénmezőkre és az alföldi kőolaj- és földgázlelőhelyekre szorítkozik. Ezek viszont kiemelkedőek. Heves vármegyéhez tartozik a már említett mátrai szénmező, valamint a Mátrában jelentős még az üveggyártás is. Síkvidéki területein elsősorban cukorrépát termelnek, erre települt Hatvanban a cukorgyár. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászsági része szintén cukorrépában erős, ezért találunk Szolnokon is cukorgyárat, de ott még a vegyipar is számottevő. Elsősorban az alföldi földgázlelőhelyek kiszolgálása zajlik a városban. Törökszentmiklósban gépgyár van, a vármegye többi területe mezőgazdaságra épül. A Tisza mentén elsősorban a gyümölcstermelés jelentős, távolabb a folyótól már inkább a gabonatermesztés. De jelentős földgázlelőhelyek is vannak a vármegyében. Akárcsak Hajdú vármegyében, ahol szintén jelentős a cukorrépa termelés. A vármegye cukorgyára Kabán található. Debrecen ipara elsősorban a vegyiparra épül, de jelentős a gépgyártás is, ahogy az élelmiszeripar is, valamint a dohánygyár. Ez elsősorban a Szabolcs vármegyei dohányföldeknek köszönhető. Ahol nem dohányt termesztenek, ott a futóhomok megkötésére telepített gyümölcsösök biztosítják a megélhetést. Nyíregyházán az élelmiszeripar mellett a gépgyártás és az építőipar a fejlett. A vármegye északi részén kőolajfinomítókat találunk, de a legjelentősebb a galíciai olaj feldolgozására települt nyírbogdányi. Visszatérve a déli részre, itt már inkább az állattenyésztés dominál. Elsősorban Békés vármegyében. Húsipai központok Gyula, Orosháza és Békéscsaba. Emellett Orosházán jelentős az üveggyártás, Tótkomlóson pedig a földgáztermelés. Csanád szintén nagy állattenyésztő, de itt a zöldségtermesztés is megy. Állattenyésztő központok Mezőhegyes és Battonya. Makó főprofilja pedig a hagyma. Csongrád vármegyében szintén jelentős az állattenyésztés. Szegeden virágzó húsipar mellett, jelentős a gyümölcstermesztés, meg egyéb mezőgazdasági tevékenység, elsősorban a tanyákon. Egyébként jelentős vegyipari központ, a közelben kitermelt kőolajnak köszönhetősen. Hódmezővásárhelyen a gépgyártás van jelen a mezőgazdaság mellett.

Szólj hozzá!