Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Trianon nélkül

Magyarország régiói I. (Észak-Magyarország)

   Megtörtént Magyarország újbóli felosztása. Természetesen most nem megszállási övezetekre, hanem régiósítottam az országot. Történelmi és gazdasági szempontok alapján a 72 vármegyét 17 régióra bontottam. Többnyire 3-4 vármegyéből alakítottam ki egy régiót, de van ettől több illetve kevesebb taggal rendelkező is. Nézzük őket szép sorjában, egy pár mondatban történő bemutatás mellett. Földrajzi szempontok szerint fogok haladni. Mivel azonban túl sok lenne egyszerre az összes régiót bemutatni ezt is szétbontom további részekre, az emészthetőség kedvéért.

Észak-Felvidék

   Magyarország északnyugati csücske, és itt található a legeldugottabb, és legkisebb régió. 9.844 km2 de ettől függetlenül 4 vármegyét foglal magában. Árva, Liptó, Trencsén és Turóc. A Nagy-Fátra és az Alacsony-Tátra mögé bújt régió fő ütőere a Vág völgye. Itt találhatók meg a főbb települései is. Trencsén és Zsolna közt a Vág folyón több vízi erőmű is épült, a térségben pedig a vegyipar a húzóágazat. Turócon is a vegyipar jelentős, de fontos a faipar is. Turócszentmárton azonban nem a fő vonalon helyezkedik el, így Ruttka komolyabb fejlődést tud bemutatni. A régió legjelentősebb vasúti csomópontjává válik. Rózsahegy Észak-Magyarország legfontosabb textilipari központja, és a régió legjelentősebb települése. Fontos település még Liptószentmiklós. Árva vármegye csak a Lengyelország felé vezető útnak köszönhetően nem marad teljesen elmaradott térség. A faiparon kívül csak helyi jelentőségű telepei vannak.

Nyugat-Felvidék

   Az előbbi régiótól délre helyezkedik el. Szintén négy vármegyéből áll, de valamivel nagyobb. A Pozsony, Nyitra, Bars és Hont vármegyékből álló régió 15.246 km2. Fő profilja a bányászat. Nyugati részén kőolajat, északi részén szenet, keleti részén színesfémeket bányásznak. Déli részén, ahová a Kis-Magyar-alföld benyúlik ott a mezőgazdaságé a főszerep. Bár a keleti felén folyó színesfémbányászat már hanyatlóban van, a lakosság is egyre inkább elvándorol abból a térségből.Az ottani jelentősebb települések Selmecbánya, Korpona és Körmöcbánya. A szénbányászat központja Privigye, a kőolajé Szakolca. Pozsonyban erre az olajra támaszkodva létesült finomító, valamint további vegyipari létesítmények. További jelentős települések még Nagyszombat, Dunaszerdahely, Nyitra és Érsekújvár.

Közép-Felvidék

   Más néven a Vasvidék. Az egyik legjelentősebb régió az országban. Hat vármegyét foglal magában és 21.641 km2 területű. Pár járás kivételével mindenhol a szén- és a vasbányászatra épülő vasipar a legfőbb foglalkoztató. Nógrádban Salgótarjánban összpontosul a vasipari tevékenység, Losonc már inkább könnyűipari központ. Zólyom és Gömör-Kishont teljes egészében erre van ráállva, de mindkét helyen jelentős még a faipar is. Borsodban a bükki erdők miatt Diósgyőrben a vasgyár mellett papírgyár is működik, Miskolcon pedig inkább gépgyártás a kiemelkedő. A vármegye alföldi részén pedig az élelmiszeripar. Abaúj-Torna inkább színesfémbányászatra és feldolgozásra rendezkedett be, de a nyugati és déli részén inkább az élelmiszeripar dominál. Az abaúji vasgyártást feleslegessé tették a Szepes déli részén lévő vasgyárak. Itt a vármegye északi részén jelentős az élelmiszeripar, de nem elhanyagolható a faipar sem.

Kelet-Felvidék

   Az Erdős-Kárpátok régiója, így nem meglepő módon itt elsősorban a faipar dominál. Semmiféle erőszakos ipartelepítésben nem gondolkodok, így ez sajnos egy kissé elmaradott régióvá vált. Bár itt is vannak jelentős központok, és húzóágazatok. Ez a régió is négy vármegyéből áll, területe pedig 16.950 km2. Sáros északi részén elsősorban a faiparra támaszkodnak, de középső és déli részén már jelentős az élelmiszeripar is. Főként a szeszipar. Zemplén északi részén szintén a faipar a jelentős, középső részén viszont a sík vidéken már a mezőgazdaság dominál. Déli részén a gyümölcstermesztés és az ehhez kapcsolódó ipar a jelentős. Ung hegyvidéki tájain szintén a fa a főszereplő, de a sík részen itt is gabonatermesztés folyik. Akárcsak Bereg vármegyében.

Szólj hozzá!