Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Török nélkül

Mátyás Magyarországának etnikai viszonyai

   Itt már két olyan tanulmányt is az olvasók elé tártam, ami azt tárgyalja ki, hogy milyen lett volna Magyarország etnikai állapota, ha nem történik meg a másfél évszázados török megszállás. Az első tanulmányban abból indultam ki, hogy nagyjából 5-5,5 milliós népességgel rendelkezett Mátyás király korába Magyarország, és ebből számoltam tovább. Az akkor kapott értékeket finomítottam a második tanulmányban, de igazából mindegy is, hogy milyen számok jöttek ki, hiszen ez továbbra is egy „mi lett volna, ha…” játék, innentől kezdve sosem tudjuk meg, hogy tényleg mennyi jött volna ki. Az tény, hogy ha a XV. századi etnikai térkép nem változik, akkor ki lehet számolni, hogy mennyire nőtt volna meg a lakosság, és ebből melyik nemzetiség hány százalékot tesz ki. Most ezt a játékot kezdem, és ehhez rajzoltam egy pontosabb térképet attól, mint amit a korábbi tanulmányban közre adtam. Ez sokkal részletesebb, és pontosabban mutatja az akkori állapotokat. Ezt fogom majd tovább rajzolni, és ez alapján fogok egy új játékot megcsinálni.

   Hogy mit látunk ezen a térképen? Két dolog tűnhet fel elsőre. Az egyik, hogy nagyon nagy a fehér színű lakatlan terület, valamint, hogy az ország legnagyobb részét magyarok lakják. Erdélyben a Dicsőszentmárton-Szászrégen vonaltól keletre csak magyarok élnek. Németek az Erdélyi-medence déli részén vannak, illetve elszórtan találunk románokat a hegyek oldalában. Ahogy Erdély többi részére is ez jellemző. A románok mindenhol a hegyvidéki tájakon élnek. Nagyobb német tömb van még Beszterce környékén, valamint Felvidéken a Szepességben. A többi német nagyrészt a nyugati határszélen él. A többség itt a Kis-Kárpátok keleti felén található. Szórványban vannak a felvidéki bányavárosokban. Itt elsősorban a szlovákok közé vannak ékelődve, akik lényegesebben északabbra találhatók, mint ahova lehúzódtak a török idők után. A nyelvhatár nagyjából a Nagyszombat-Nyitra-Léva-Losonc-Rozsnyó-Kassa-Nagymihály vonaltól északra található. A felsorolt városok mind a magyar oldalon találhatóak, de Kassa az német többségű. Pár helyen azért benyúlik a szlovák tömbbe a magyarság. Elsősorban a német többségű Eperjes környékén találunk egy nagyobb foltot, illetve magyar Varannó és Homonna is. A szerbek Szerém keleti részén találhatóak nagyobb számban, valamint az akkori Krassó és Temes vármegyék területén. Szórványban előfordulnak a később megszűnt Keve vármegyében. A horvát-magyar nyelvhatár nem követi végig a Drávát. Jóval előbb elválik tőle, és a Drávamenti-síkságot szinte végig magyarok lakják. Nagyjából Somogy és Baranya vármegyék határánál hagyja el a folyót, és kettészeli egész Valkó vármegyét.

   Ez volt tehát Mátyás korában. Hogy mi lesz ebből később? Azt majd megmutatom a következő részben.

Szólj hozzá!