Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Török nélkül

A török hódoltság nélküli Magyarország

  Európa alternatív történelmének alakulásának bemutatása után lássuk részletesebben Magyarországot. Annyiban maradtunk, hogy a feltétel Mátyás és örökségének tovább élése. A Hunyadi-ház egy dinasztikus magyar uralkodóházat hoz létre, és Európa vezető államává teszi Magyarországot.

   Ennek a pozíciónak köszönhetően nem tud kimaradni az Európa határait szinte évről évre átrajzoló háborúkból. Magyarország határai ettől függetlenül nem változnak komolyabban. A nagy háborúk, mint a harmincéves (1618-1648), vagy a hétéves (1756-1763) határváltozás szempontjából inkább Nyugat-Európát érintik. Annak ellenére, hogy a hétéves háború Magyarország és Poroszország Szilézia feletti hatalmának eldöntése miatt tör ki. Az északi háború (1700-1721) alapvetően a Baltikum vidékét érinti, és Magyarország Lengyelország megszállásából (1772 és 1793) is kimarad. Franciaország nagy Európa ellenes háborúja szintén csak Nyugat-Európában hoz változásokat.

   Magyarország legforróbb része a déli határszakasz. A török ellenes háborúk ezt a részt folyamatosan mozgásban tartják. A második Rigómezei csata (1448) után a magyarok inkább a védekezésre rendezkedtek be. Magukra hagyták a balkáni népeket, és a Déli-Kárpátok – Duna – Száva vonaltól délre kiépítették a végvárrendszert ami több mint kétszáz évig távol tartotta a törököket. A folyamatos háborúk a már említett vonaltól délre eső részt teljesen kipusztították. Az 1700-as évek elejére a belső problémái miatt Törökország teljesen meggyengül. Magyarország 1717-ben végleg elcsatolja tőle a Szörényi Bánságot. Az 1800-as évek elejétől aztán Magyarország kihasználja Törökország fokozatos elszigetelődését, és ütközőállamokat hoz létre déli határa mentén. A Bánságok továbbra is katonai határőrvidékként funkcionálnak, és nem vezetik be a polgári közigazgatást, de már csak egy második vonalként működnek. Bosznia, Szerbia, Havasalföld és Bolgária átveszi az első vonal szerepét, és a kiirtott lakosságukat Magyarországról töltik fel. Szerbek, oláhok, moldávok, rutének, szlovákok, morvák és lengyelek érkeznek ezekbe az országokba, a magyarok és a németek mellett. 1817-ben válik függetlenné Szerbia, 1829-ben Görögország, majd 1878-ban Havasalföld, Bolgária és Bosznia. 1830-ban Lengyelország is megpróbálja kivívni függetlenségét Oroszországtól, de elbukik.

   Közigazgatási szempontból Magyarország föderatív monarchia. Az ország a király alárendeltségébe tartozó közjogi méltóságok uralma alatt álló társországokból áll. Kivételt képez ez alól a horvát-szlavón bán. Ő a királytól függetlenül is intézkedhet Horvátország területén. Ettől kisebb autonómiával rendelkezik az erdélyi vajda. A jajcai, a szreberniki (sói), a macsói és a nándorfehérvári bán csak a katonai közigazgatás vezetője. Stájerország, Alsó-Ausztria, Morvaország és Szilézia irányítását a király elsőszámú helyettese a nádor látja el.

   Az ország teljes területe 483.000 km2. Összlakossága pedig meghaladja az 50 milliót. A Dráva és a Kárpátok közt elterülő Kárpát-medence etnikai összetételét már elemeztem, így csak emlékeztetek, hogy a szűken vett Magyarország, ami 279.000 km2, 36 milliós népességéből 33 millió magyar. A többi a bánságokkal és a társországokkal együtt értendő. A térképen viszont a Mátyás-korabeli felosztást használtam. Kelet-Szlavónia Magyarországhoz tartozik, a Szörényi Bánság ellenben megkapta az aldunai részeit is. A társországoknál a települések magyar neveit használtam, ugyanis ezeken a településeken jelentős magyar közösség alakulhatott ki az évek során. A települések nagyságára, és etnikai összetételére legközelebb visszatérünk.

Szólj hozzá!