Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Török nélkül

Mátyástól napjainkig a törökök nélkül

   Kutatásaim során bukkantam egy térképre, amit közzé is teszek. Ez a magyarországi nemzetiségi állapotokat tükrözi a XV. században. Ez alapján számításokat végeztem, és kiszámoltam Magyarország etnikai adatait. Abból indultam ki, hogy történészek szerint 5-5,5 millió között mozgott az ország lakossága ebben az időben. Vármegyékre lebontva számoltam ki a teljes népesség etnikai arányait. Számításaim szerint ekkor a Horvátország és Erdély nélkül vett középső országrész lakossága valamivel több mint 4 millió főt tett ki. Ennek a lakosságnak 81%-a magyar, 5%-a német, 3%-a román, 7%-a szlovák, 2%-a szerb volt. Olyan korabeli híradásokat vettem figyelembe, mely szerint például a mohácsi csata és Buda elfoglalása közti időszakban a törökök 400 ezer magyar embert hurcoltak el, vagy öltek meg azon a Délvidéken, ahol más akkoriban nem nagyon élt rajtuk kívül. Valamint mértékadó volt az 1790-es népszámlálás Felvidéket érintő része, hiszen az nem volt olyan pusztításnak kitéve, mint a déli országrész. Helyhiány miatt nem részletezném, hogy hogyan történtek számításaim, és nem is igazán izgalmas a téma, viszont az eredmény annál inkább az. A már említett 1790-es, valamint az 1890-es és 1910-es népszámlálások segítségével viszont elvégeztem egy kis előrefelé történő számolást is. Ezen népszámlálások segítségével kiszámoltam, hogy hogyan alakult volna Magyarország etnikai térképe, ha akkor nem történik meg a tragédia, és megállítjuk a török előrenyomulást, és nem történik meg a török által megszállt területek teljes kiirtása. Az eredmények engem is megdöbbentettek. A Horvátországgal együtt számolt ország népessége így ugyanis 21 milliós lett volna 1890-ben. Melynek 72%-a magyar. A majdnem 2 és fél millió horvát a népesség 11%-át, a másfél millió német pedig 7%-át teszi ki. A románok és a szlovákok külön-külön nem érik el az egymillió főt, és arányuk alig haladja meg a 4%-ot. Eközben 17,3 milliós volt az ország, és mindössze 43%-a volt magyar. Európában betöltött helyén nem nagyon változtatott volna, hiszen így sem előzte volna meg a 7. legnépesebb (Törökországot nem számolva) országot, Ausztriát melynek ebben az időben 23,8 millió lakosa volt. Viszont megelőzte volna Spanyolországot, melynek ebben az időben közel ugyanannyi lakosa volt, mint Magyarországnak. A lényegi különbség ezért nem ez, hanem az, hogy a magyarság száma a duplája lett volna. A XIX. század nemzetiségi politikája, és a magyarság számának ugrásszerű növekedése, és a kisebbségek egyidejű csökkenése miatt ezek a számok 1910-re még döbbenetesebben alakultak. Itt már a meglévő adatokkal dolgoztam, és a tényleges változásokat alkalmaztam a számításoknál. A teljes ország lakossága közel 26 és fél millióra nőtt. A magyarság aránya még Horvátországgal együtt is meghaladta a 75%-ot. Nélküle viszont közel 84%-os volt. A horvátok aránya továbbra is 11% körül mozgott. A németeké 5%-ra csökkent, a románoké 4%-on megállt, a szlovákoké pedig ez alá csökkent. A szerbek száma 1890-ben még 1% volt, 1910-re már nem érte el azt, mivel egyetlen nemzetiségként az ő számuk csökkent. Ilyen nemzetiségi adatok mellett gyaníthatóan más lett volna a leányzó fekvése Trianonban, ha egyáltalán eljutunk oda. Arról nem is beszélve, hogy napjainkban hogyan nézne ki az ország képe. A teljes lakosság meghaladná a 46 milliót, ebből közel 38 millió lenne magyar, a jelenlegi 15 millió helyett. Tudom persze, hogy a „mi lett volna, ha…” játék a történelemben ritkán szerencsés, de szerintem érdemes volt eljátszani a gondolattal.

Szólj hozzá!