Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Trianon nélkül

Dunántúl városainak etnikai viszonyai Trianon nélkül

   A Magyarország régióit bemutató írásomban ezt a régiót összevontam Horvátországgal. Most viszont különválasztom őket. A következő sorok csak a Dunántúl bemutatásáról szólnak. Ugyanis két teljesen különböző régióról van szó etnikai szempontból. Gondolom nyilvánvaló, hogy itt a magyar elem a domináns. Északi és déli részén jelentős számú németet találunk, ezen kívül még horvátok vannak nagyobb számban, elsősorban nyugaton és délen. Lássuk azonban hogyan alakultak ki a térképen vázolt etnikai viszonyok. Az előzményekkel továbbra se untatnék senkit, akit érdekel, vagy csak most kapcsolódik be a sorozat olvasásába, annak javaslom a Magyarország városainak nagyságát bemutató írásom átböngészését.

   Mint már korábban említettem ennek a nagyrégiónak nincs igazi központja. A régióknál is csak hellyel-közzel lehet egy-egy várost központnak kikiáltani. Talán a Dél-Dunántúl a kivétel, ahol Pécs nagyságban kiemelkedik a városok közül, de fekvése miatt nem nevezném igazi központnak. A Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyéket magában foglaló régió etnikai szempontból nem mondható nagyon vegyesnek. Mindössze Baranya vármegyében találunk nagyobb számban etnikumokat. A közel százezres Pécsen azonban az egykor jelentős németség száma csökkent, míg a magyarok száma több mint a duplájára nőtt, így jöhetett létre a mostani 93%-os többség. A németek mindössze 6%-ot tesznek ki, és rajtuk kívül senkinek sem számottevő a létszáma. Csak a horvátok aránya haladja meg az 1%-ot. Mohácson a németek és a horvátok mellett rácokat találunk nagyobb számban, de az évek alatt csak a magyarok száma nőtt jelentősen. Ettől függetlenül itt a régióban a legalacsonyabb a magyarok aránya (72%). Utánuk a horvátok (14%) következnek, majd a németek (10%), és végül a rácok (4%) zárják a sort. A régió másik öt városában a magyarok aránya mindenütt 98% felett van, de ez már 100 évvel ezelőtt is nagyjából így volt.

   Észak-Dunántúl városai közül Veszprém és Fejér vármegyék városaiban nincs jelentősebb kisebbség. Székesfehérvár, Veszprém és Pápa magyarsága is 98% felett van. Komárom és Esztergom vármegyékben már egy kicsit más a helyzet. De korántsem a tótok miatt, ahogy azt sokan gondolnák. A tótok száma sosem volt jelentős a két vármegyében, és ez nem is változott. Arányuk 1-2% körül mozog. Esztergomban minden nemzetiség stabil emelkedést mutatott, így az arányok nem sokat változtak 100 alatt. Azonban a magyarság (95%) mellett senki sem emelkedik ki jelentősen. Ez már nem mondható el Komárom vármegye két ipari városáról. A telepítések miatt mindenféle népség megtalálható. A régióban itt a legalacsonyabb a magyarság aránya, de ez sem olyan ijesztő, hiszen Komáromban 92%, míg Tatabányán 82%. Mindkét helyen jelentős számú németet találunk. Komáromban 5%, Tatabányán 11%. Tatabányán ezen kívül van még egy jelentősebb lengyel (2%) és egy cseh (1%) közösség. A Komáromban élő csehek száma is megközelíti az 1%-ot.

   A Nyugat-Dunántúlon csak a négy vármegyeszékhely tartozik a jelentős városokhoz. Rajtuk kívül csak olyan városok vannak a régióban melyek népessége éppen csak meghaladja a 10.000-et, vagy ez alatt van. Győrben és Szombathelyen volt egy jelentékeny német elem, de mára arányuk mindkét helyen 1%-ra zuhant. Más nem nagyon van, hiszen a magyarság aránya mindkét helyen 98%-os. A másik két vármegyeszékhely már érdekesebb etnikai szempontból. Mindkettő egykor német többségű település volt, de mára ez teljesen megváltozott. Sopronban a németek száma több mint 100 éve nagyjából ugyanannyi, míg Mosonmagyaróvárról szinte eltűntek a németek. Az egykori Magyaróvár és Moson összeépüléséből keletkezett településen 91% a magyar, és 8% a német. Sopronban a németek még mindig az összlakosság 34%-át teszik ki, és a 63%-os magyarság mellett még találunk 2% horvátot is.

Szólj hozzá!