Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

Játékok

Trianon nélkül

Erdély városainak etnikai viszonyai Trianon nélkül

   Úgy gondolom nem árulok el nagy titkot, hiszen elég csak egy pillantást vetni a térképre, és máris kiderül a megdöbbentő adat. Mindössze egyetlen városban nincs magyar többség! Ne szaladjunk azonban ennyire előre. Inkább menjünk szép sorjában. Ahogy már megszokhatta a kedves olvasó, úgy folytatom most is a nagyrégió bemutatását. A jelentős városok továbbra is azok, amiket a városok nagyságáról szóló cikkben bemutattam. Nézzük tehát a változásokat 1910-hez képest.

   Most is a legmagyarabb régióval kezdem, amit pár sorral hamar rövidre lehet zárni. Székelyföld sosem volt a oláhok otthona, és ez a továbbiakban is így maradt. A négy város közül egyedül csak Marosvásárhelyen találunk egy komolyabb egységet, de arányuk nem éri el a város összlakosságának 5%-át. A másik három városban a magyarok aránya 98% fölött van, és csak érdekességként megjegyzem, hogy Székelyudvarhelyen a németek is többen vannak az oláhoknál. Marosvásárhelyen a magyarok aránya 94%, de mint már korábban említettem, ez mindig így volt, tehát sokat nem lehet ezen elemezgetni.

   Dél-Erdély már kicsit keményebb dió. Elsősorban azért, mert több település van a régióban, másodsorban azért, mert találunk itt egy pár telepesvárost, ahol elég színes az etnikai összetétel. Ettől függetlenül mindenhol a magyarság van abszolút többségben. A legérdekesebb Lupény városa. 1890-ig egy párszáz fős, majdnem színromán település volt, de aztán a bányászat fellendülésével 20 év alatt majdnem megtízszerezte a lakosságát. Ennek megfelelően alakult a mai képe is. A századforduló telepítésének köszönhetően egy komoly lengyel (9%) és egy ruszin (3%) közösség jött itt létre. A második legnagyobb az oláh (11%) etnikum, melyek mellett a magyar többséget (73%) nem fenyegeti veszély. Petrozsény és Petrilla egymás szomszédságában fejlődtek, és már korábban se voltak kis települések, a bányászati fejlődés itt is megtette a hatását. Petrillában a magyar és az oláh elem jelenléte evidens. Mellettük itt a németek (13%) akik komolyabb létszámot tudtak elérni. Mellesleg ebben a városban a legkisebb a magyarok aránya a régióban (52%), de itt is abszolút többségben vannak. Petrozsényban már a századfordulón a magyarok kerültek többségbe, annak ellenére, hogy egész odáig oláh többségű volt a város. Ez folytatódott, úgyhogy mostanra az arány 79%. Déva (88%), Nagyenyed (74%) és Torda (65%) esetében egy folyamatos tendenciáról beszélhetünk, amiben nem volt komolyabb törés.

   Észak-Erdély három városa három különböző képet mutat. Désen a 100 év alatt mind a magyarok, mind az oláhok száma megduplázódott, így folyamatosan a magyarok nagyjából kétszer annyian vannak, mint az oláhok (65%-32%). Kolozsváron mindig a magyarok voltak döntő többségben, és ez szintén nem változott (86%). Beszterce pedig az egyetlen, már említett oláh többségű városa. Eredetileg német többségű volt, de a magyarok és az oláhok a németeket „állva hagyták”, így alakult ki a jelenlegi helyzet. Arányaiban a magyarok nőttek jobban, de számszerűen az oláhok, és így kerülhettek relatív többségbe (42%). Második helyre kerültek tehát a magyarok (33%), míg a németek a harmadikra csúsztak vissza (25%).

   A Királyföld etnikailag a legvegyesebb. Ettől függetlenül mind az öt jelentős városában a magyarok vannak többségben. Igaz kettőben csak relatív többségben, és az egyik az Nagyszeben, ahol nincs 100 főnyi különbség a magyarok és az oláhok közt. Ez annyit jelent, hogy a magyarok 0,1%-kal vannak többen (38%-38%). Az évszázad során folyamatosan fej-fej mellett haladva lettek többen, és itt is, ahogy Besztercében, elhúztak a stagnáló németek mellett, akik így már csak a lakosság 23%-át teszik ki. Segesváron hasonlóan alakult a helyzet, de ott nem volt ekkora népességrobbanás. Ezért a sorrend magyar (40%), német (33%) és oláh (27%). Brassóban egykor mindhárom nemzet azonos arányban részesült az össznépességből, de itt a magyarok hamar lehagyták a többieket. Már 1910-ben is jelentős többségben voltak, ami napjainkra tovább nőtt. A magyarság (61%) abszolút többségben van, jelentősen megelőzve az oláhokat (22%) és a németeket (17%). Ez volt a jellemző Fogarasra is, amely akármilyen furcsa, mindig magyar többségű város volt. Innen szinte eltűntek a németek (5%), és az oláhok száma is csak kevéssel nőtt (25%). A magyarság így itt is abszolút többségben van (70%). Dicsőszentmártonban mindössze az oláhok tudtak egy jelentős kisebbséget felmutatni, de mivel számuk nem igazán nőtt, így a magyarok döntő többségbe kerültek (80%).

Szólj hozzá!