Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

72 vármegye

BLOG

Közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék

   Már többen a szememre vetették, hogy kedvenc mondásom, miszerint a történelem ismétli önmagát, elég kevés ahhoz, hogy épkézláb elméleteket gyártsunk. Javaslom azonban nekik, hogy nézzenek egy kicsit a múltba, és egy csomó jelenleg felmerült problémára azonnal választ kaphatnak. Mivel ezzel foglalkozok, látom, hogy korábban olyan dolgokat csináltak eleink, ami elgondolkodásra adhat okot. Nem feltétlenül kell egy az egyben átvenni mindent, de kis átdolgozással használható dolgok is születhetnek. Kimondottan érdekelt, hogy mit akartak kihozni abból az új közigazgatási rendszerből, ami hellyel-közzel megfelel a mai kor elvárásainak, kicsit ötvözve a múlt értékeivel. Sokan viszolyogtak ettől a járás-rendszertől, mondván, hogy kommunista gyökerű, és el kell söpörni. Pedig semmi köze a kommunistákhoz. Amit a kommunisták hoztak létre, az a város- és nagyközségkörnyékek, de ebbe most ne menjünk bele, mert nem erről akarok beszélni.

   Foglalkozzunk inkább egy kicsit a megyékkel. Nem is azokkal, amik itt vannak ebben a csonka hazában, hanem amik ideiglenes megszállás alá kerültek.

   Menjünk vissza a török időkig. Akárki akármit is mond, akkor is ugyanez volt, mint most. Az ország nagy része idegen hatalmak megszállása alá került, de akkor a kormányzat ezt természetesen nem volt hajlandó elfogadni, és a megszállt területek magyarságát a legteljesebb mértékben magáénak vallotta. Igaz ez vezetett elég sűrűn az úgynevezett kettős adózáshoz, mely abból adódott, hogy a törökök az elfoglalt országrészeken belül osztozkodni kényszerültek a közigazgatási, bíráskodási, adózási térén a magyar állammal. Mivel ez azonban hozzásegített az adott terület elnéptelenedéséhez, ezért azt mondom, hogy nem ez a legtökéletesebb módszer, de lehet belőle meríteni. Ugyanis a mai politikai elitet hasonló gondok gyötrik. Hogyan lehetne a megszállt területek magyar állampolgárait a magyar közigazgatás alá vonni?

   Mohács után, amikor a magyar belháborúnak köszönhetően a törökök előre törtek, és fokozatosan megszállták az országot, senki nem gondolta úgy, hogy ez az állapot tartós lesz. Ezért a közigazgatást fent kell tartani, a vármegyéknek működniük kell! Vármegyék kerültek összevonásra. Például 1569 évi LII. törvénycikkben határoztak arról, hogy az akkor még Fejér vármegyéhez tartozó Soltot és környékét, valamint Külső-Szolnok vármegyét, melyek török megszállás alá kerültek egyesítsék Pest illetve Heves vármegyével. Később a korábban már egyesített Csongrád és Békés, majd ahogy a török megszállás újabb területeket csatolt el, úgy maga Pest vármegye, a Jászkun kerület, és Borsod is Heves vármegye irányítása alá került, és ügyeiket Egerben intézték. Eger 1597-es eleste után előbb Rimaszombatra, majd a Nógrád vármegyei Fülek várába költözött az egyesített vármegyék hatóságai, ahol egészen 1687-ig, tehát 90 (!) évig zajlottak a vármegye közgyűlései, tisztújításai és egyéb ügyeik rendezése.

   Mindez persze csak egy ötlet. Hogy gondolattá, illetve később végrehajtható dologgá érjen, ahhoz én kevés vagyok. Viszont vannak emberek, akiknek azzal kéne foglalkozniuk, hogy a megszállt területeken sínylődő magyar emberek életét jobbá tegyék. Ez elkezdődött a magyar állampolgárság megadásával. Nem szabad azonban, hogy itt be is fejeződjön.

Szólj hozzá!