Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

72 vármegye

BLOG

Történelemtanulmányok margójára

   Mottó: A bíró által megítélt 11-esből született gól akkor is érvényes, ha az egész publikum háborog.

   Nincs szó képzavarról, ugyanis tényleg úgy érzem magam, mint az egyszeri játékvezető, aki egy hatalmas szurkolótáborral rendelkező, nagy múltú csapat ellen 11-est ítél. Ám, ha egy kicsit utána nézünk a nagy múltú csapatnak, kiderül, hogy nemrég alapította pár hazug, becstelen gazember, szurkolótábora pedig nem más, mint egy hőbörgő csürhe. A párhuzam pedig a ma oly népszerű történelemszépítés (vagy inkább történelemhamisítás) miatt került elő. Jelentéktelen nemzetek, jellegtelen történelmüket igyekeznek kiszínezni, felnagyítani, én meg nem győzöm leszedni róla a sallangot, hogy végre előkerüljön az igazi történelem.

   Jelen műben bátorkodtam három 11-est is megítélni, aminek a szenvedő felek várhatóan nem fognak örülni. Ez azonban engem, egy cseppet sem érdekel.

   Ez volt a Közép-európai ál(la)mok előszava. Most utószó lett belőle, hiszen mind a három „tizenegyes” már fent van az oldalon. A Szlovákiával foglalkozó részben szintén szerepel az előszó is, és ott már egy pár szóban előrevetítettem, hogy mit kell tudni erről a könyvről. Ami igazából sorsközösséget vállal a 72 vármegyével, ugyanis sosem jelent meg „kötve-fűzve”. A vármegyékkel ellentétben viszont neki nyomós oka volt arra, hogy miért nem került soha nyomda közelébe. Egyszerűen azért, mert nem is jutottam el odáig, hogy erre gondolhassak. A román és a szerb rész komoly kutatómunka gyümölcseként már az ezredforduló tájékán megérett, de az akkor 7 éves Szlovákiába beletört a bicskám, és ráadásul elkezdtem komolyabban foglalkozni a vármegyék kidolgozásával is. Tehát ez a könyv, úgymond, érdeklődés hiányában nem került befejezésre. Mostanra azonban túltettem magam a szlovák problémán, és ha nem olyan részletesen kidolgozottan, de beillesztettem róluk is egy pár sort. Nem véletlen, hogy a továbbiakban közölt felhasznált irodalom elsősorban a másik két országgal foglalkozik. Természetesen előbb egy tartalomjegyzéket is ideillesztek, hogy könnyebb legyen megtalálni a fejezeteket.

 

A romanománia árnyoldalai I. (Oláhország a kezdetektől az I. világháború végéig)

A romanománia árnyoldalai II. (Oláhország az országrablástól napjainkig)

A puskaporos hordó I. (Rácország a kezdetektől az I. világháború végéig)

A puskaporos hordó II. (Jugoszlávia összetákolása és széthullása)

Az összelopott ország

 

Felhasznált irodalom:

A conducator végnapjai (riportkönyv); Budapest, 1990.

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon; Budapest, 1984.

Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása; fordította: Dr. Gyomlay Gyula, 1900.

Botlik József: Erdély tíz tételben, 1988.

Bölcs Leó: A hadi taktikákról; fordította: Dr. Vári Dezső, 1900.

Braun Róbert: A romániai agrárkérdés; Korunk 1931. november

Cantemir, Dimitre: Moldva leírása; Bukarest, 1973.

Colescu, Leonida: Analiza rezultatelor recensâmântucul al populatiei româniei dela 1899.; Bukarest, 1944. Institutul central da statisticâ.

Dr. Mészáros Sándor: A győztesek igazsága; Újvidék, 1991.

Durandin, Catherine: A román nép története; Párizs, 1995.

Eliade, Pompiliu: A francia befolyás a romániai közszellemre; Párizs, 1883.

Ellwood, Sheelang: Franco; London-New York, 1994.

Frinyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest, 1990.

Galántai József: A Habsburg monarchia alkonya; Budapest, 1985.

Galántai József: Az első világháború; Budapest, 1980.

Glatz Ferenc (szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében; Budapest, 1988.

Gurdezi: A magyarokról; fordította: Gr. Kuun Géza, 1900.

Gurdezi: A szlávokról; fordította: Gr. Kuun Géza, 1900.

Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei; Pörtschach, 1899.

Hunya Gábor: Az élelmezési válság okai; Budapest, 1990.

Hunya Gábor: Ceausescu-korszak gazdasága; Budapest, 1990.

Hunya Gábor: Románia területi fejlődése és regionális politikája; Budapest, 1990.

Ibraileanu, Garabet: A nyugati kultúra bevezetésének szakaszai a XIX. század előtt; Iasi, 1909.

Jócsik Lajos: A kelet-európai paraszttömegek eladósodása; Korunk, 1939. április

Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia; Budapest, 1999.

Kogalniceanu, Mihail: Előszó a nemzeti történelem előadásához; 1843.

Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi; Budapest, 1988.

Macek, Vlado: Visszaemlékezés; Zágráb, 1992.

Marschalkó Lajos: Kik árulták el 1918-ban Magyarországot; Budapest, 2000 (az 1942-es kiadás hasonmás kiadása)

Matalne, Ivor: A második világháború: London, 1989.

Matuska Márton: A megtorlás napjai; Budapest, 1992.

Miklosich: Monumenta serbica 4. 1. IX. oklevél

Munteanu, Vasile: Az erdélyi falu ellentmondásai; Korunk, 1936. február

Nestor-krónika; fordította: Dr. Hodinka Antal, 1900.

Officina világévkönyv 1994/1995

Padányi Viktor: Dentu-Magyaria; Veszprém, 1989.

Pászka Imre: A fordított folyamatok alternatívái; Budapest, 1994.

Süle Andrea: Románia politikatörténete; Budapest, 1990.

Raffay Ernő: A vajdaságoktól a birodalomig; Szeged, 1989.

Réti Tamás: A román tervgazdaság kialakulása; Budapest, 1987.

Russo, Alecu: Emlékezések; 1855.

Sokcsevits Dénes – Szilágyi Imre – Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története; Budapest, 1993. 

Sós Judit és Farkas Zoltán: Erdély; Budapest, 2002.

Stere, Constantin: Szociáldemokrácia vagy népiség; Iasi, 1908.

Szabó Árpád: A bánsági magyarság; Korunk, 1939. április

Szegő Iván Miklós: Jugoszlávia - 74 éves korában elhunyt; Budapest, 2003.

Szent Konstantin (Cirill): Pannoniai legenda; fordította: Dr. Hodinka Antal, 1900

Szloboda János: Tanúk és vértanúk; Újvidék, 1997. 

Tánczos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról, 1997.

Theotmar salzburgi érsek levele IX. János pápához; fordította: Marcali Henrik, 1900

Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén; Budapest, 1992

Szólj hozzá!